การเลี้ยงดู

พูดคุยเกี่ยวกับความสำคัญของครอบครัวที่มีเด็ก ๆ

ครอบครัวจัดหาสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับเด็กเมื่อพวกเขาเกิดและช่วยให้พวกเขาอยู่รอดในโลกนี้ เป็นสถานที่ที่เด็ก ๆ เรียนรู้เกี่ยวกับโลกนี้และได้รับความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสพูดคำแรกและก้าวแรก นอกเหนือจากการเรียนรู้การใช้ปัญญาพวกเขายังเรียนรู้มากขึ้นจากครอบครัวและคุณค่าของผู้ปกครอง ระบบค่านิยมการรับรู้สัญชาตญาณและความเข้าใจของโลกล้วนมาจากครอบครัว

เด็ก ๆ ควรรู้ว่าครอบครัวมีความสำคัญและมีความสำคัญต่อชีวิตของพวกเขาอย่างไร พวกเขาต้องรู้ว่าพวกเขามีครอบครัวหันไปหาในเวลาที่ต้องการ สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเองและทำให้พวกเขารู้สึกผ่อนคลายขณะเผชิญกับสถานการณ์ที่ตึงเครียด ความมั่นใจในตนเองและความรู้สึกปลอดภัยนี้จะทำให้พวกเขาเผชิญหน้ากับโลกใบนี้ได้ง่าย

การพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวและผู้ปกครองในชีวิตของพวกเขาและแสดงให้พวกเขาเห็นถึงความสำคัญของครอบครัวและคุณค่าของผู้ปกครองโดยการปฏิบัติจริงเป็นสองวิธีในการตรัสรู้บุตรหลานของคุณเกี่ยวกับความสำคัญของครอบครัว

พูดคุยเกี่ยวกับความสำคัญของครอบครัวที่มีเด็ก ๆ

1. ประวัติครอบครัว

คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับประวัติครอบครัวได้ แต่โปรดจำไว้ว่าการจัดเรียงที่นั่งเพื่อบอกเล่าประวัติครอบครัวไม่ได้ไปกับเด็ก ๆ เพราะพวกเขาคิดว่ามันน่าเบื่อ วิธีที่ดีกว่าในการพูดคุยเกี่ยวกับประวัติครอบครัวคือการผสมผสานเรื่องราวระหว่างการสนทนาปกติ ด้วยวิธีนี้เด็ก ๆ จะจดจำประวัติครอบครัวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

2. ความรักและการดูแล

การศึกษาและงานวิจัยส่วนใหญ่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความรักและการเอาใจใส่ในการเลี้ยงดู สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผู้ปกครองต้องการเพื่อให้แน่ใจว่าลูก ๆ ของพวกเขารู้สึกถึงความรักที่ได้รับการคุ้มครองและน่ารัก เด็ก ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองและดูแลโดยพ่อแม่ของพวกเขาแทบจะไม่ได้มีโอกาสพัฒนาพฤติกรรมที่มีปัญหาและส่วนใหญ่เติบโตขึ้นเพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่มีเกียรติและมีเกียรติ ในการสนทนาประจำวันกับลูก ๆ ของคุณคุณสามารถพูดออกมาได้อย่างง่ายดายว่าความรักและความเสน่หาต่อสมาชิกในครอบครัวและคุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขามักจะยืนเคียงข้างกันผ่านช่วงเวลาที่ดีและไม่ดี

3. ความภักดี

ความภักดียังเป็นคุณค่าครอบครัวที่สำคัญซึ่งสามารถสอนได้โดยพูดถึงมัน เด็ก ๆ จะต้องได้รับคำแนะนำว่าพวกเขามีความหมายต่อพ่อแม่พี่น้องและพวกเขาควรให้ครอบครัวเป็นคนแรก ความภักดีต่อครอบครัวควรได้รับการสอนอย่างดีและดีระหว่างการสนทนากับครอบครัวและการมีปฏิสัมพันธ์ ในระยะสั้นเด็กควรได้รับคำแนะนำให้สนับสนุนสมาชิกในครอบครัวและพี่น้องของพวกเขา

4. ความรับผิดชอบ

เด็กควรได้รับการสอนให้รับผิดชอบในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมครอบครัว พวกเขาควรรู้ว่าพวกเขามีบทบาทสำคัญในเรื่องของครอบครัวและต้องทำสิ่งที่พวกเขาถูกขอให้ทำอย่างรับผิดชอบ

แสดงความสำคัญของครอบครัวต่อเด็กโดยการกระทำ

เด็ก ๆ ไร้ความเข้าใจทางสังคมหรือความสามารถในการเริ่มต้นและนี่คือเหตุผลที่พวกเขาจะเลียนแบบขั้นตอนของผู้อื่น พวกเขาจะทำตามสิ่งที่พ่อแม่ทำมากกว่าสิ่งที่พ่อแม่ขอให้ทำ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก ๆ และแสดงให้พวกเขาเห็นคุณค่าของครอบครัวและคุณค่าของพ่อแม่จากการกระทำของพวกเขา

1. สร้างครอบครัวก่อน

ในฐานะผู้ปกครองคุณควรให้ความสำคัญกับครอบครัวและเหตุการณ์ เมื่อลูกของคุณเห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับการสังสรรค์ในครอบครัวอยู่เสมอลูก ๆ ของคุณจะได้เรียนรู้ที่จะให้ความสำคัญกับครอบครัว นอกจากนี้ในกิจกรรมเหล่านี้เด็ก ๆ ของคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรักและการดูแลที่สมาชิกในครอบครัวแสดงต่อกัน

2. เคารพผู้อื่น

เพื่อปลูกฝังการเคารพผู้อื่นต่อลูก ๆ ของพวกเขาผู้ปกครองจะต้องเคารพผู้อื่นเช่นเดียวกับลูก ๆ ของพวกเขา นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่เด็กสามารถเรียนรู้ที่จะให้เกียรติและให้ความสำคัญกับผู้อื่น เด็ก ๆ เรียนรู้จากสมาชิกคนอื่นนอกเหนือจากพ่อแม่ของพวกเขาดังนั้นสมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ ควรแสดงความเคารพและเคารพซึ่งกันและกัน

3. ดำเนินการกับสิ่งเล็กน้อย

ในขณะที่การสอนเด็ก ๆ เกี่ยวกับความสำคัญของครอบครัวและคุณค่าของมันสิ่งเล็กและน้อยก็มีความสำคัญและสำคัญเช่นกัน นี่คือเหตุผลที่คุณควรรวมนิสัยเล็กน้อยทั้งหมดในชีวิตประจำวันของคุณ ตัวอย่างเล็ก ๆ ของสิ่งนี้คือทำเครื่องหมายวันเกิดของสมาชิกครอบครัวแต่ละคนในปฏิทินซึ่งจะทำให้ลูกของคุณตระหนักถึงความสำคัญของการทำสิ่งเล็ก ๆ สำหรับสมาชิกครอบครัว

4. สร้างประเพณีของครอบครัว

ศุลกากรและพิธีกรรมยังเป็นวิธีที่ดีในการสอนค่านิยมที่สำคัญให้กับเด็ก ๆ ประเพณีของครอบครัวที่ให้ความสำคัญและเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัวเป็นรายบุคคลสำหรับความสำเร็จและความสำเร็จของพวกเขาเน้นความสำคัญของสมาชิกในครอบครัวต่อหน้าเด็ก ๆ เนื่องจากสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวให้ความสำคัญในขนบธรรมเนียมและขนบธรรมเนียมเช่นนี้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ที่จะให้คุณค่ากับสมาชิกทุกคนในครอบครัวและสามารถริเริ่มและดลใจ

5. ให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมในการทำงานครอบครัว

เพื่อให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวและตระหนักถึงคุณค่าของผู้ปกครองพวกเขาจะต้องมีส่วนร่วมในงานบ้านของครอบครัวด้วย สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความรู้สึกว่าพวกเขาเป็นสมาชิกของครอบครัว ในขณะที่มอบหมายความรับผิดชอบคุณสามารถเริ่มจากหน้าที่ที่ง่ายขึ้นแล้วให้งานที่สำคัญ งานอะไรก็ตามที่คุณมอบให้ลูกคุณต้องอนุมัติและชื่นชมการทำงานของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหน้าพวกเขา

6. แสดงความรักต่อเด็กตามการกระทำ

  • Ÿบันทึกรัก บันทึกความรักเป็นวิธีปฏิบัติที่แสดงให้เห็นถึงความรักและความเคารพต่อลูก ๆ ของคุณ บันทึกความรักสามารถเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่การให้กำลังใจไม่กี่คำไปจนถึงโน้ตที่สื่อความชื่นชม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่บันทึกย่อในสถานที่ที่ลูกของคุณสามารถดูได้ง่าย
  • Ÿสัมผัสร่างกาย เด็ก ๆ ชอบที่จะเอนกายและโอบกอดพ่อแม่ของพวกเขา การสัมผัสทางกายภาพเป็นวิธีที่แข็งแกร่งในการสื่อสารและแสดงความรักความอบอุ่นและความทะเยอทะยานให้ผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็ก อะไรก็ได้ตั้งแต่การจูบไปจนถึงกอดไปจนถึงไหล่รอบแขนสามารถแสดงความรักได้อย่างยาวนาน

ดูวิดีโอ: พอครบ แมครบ ผมแคอยากเกดมามความสข นทานสอนใจผปกครอง (ธันวาคม 2019).

Загрузка...